Aleph Group  گروه الف

گروه الف

گروه الف

گروه الف یک انجمن مطالعه‌ی انجیل برای فارسی زبانان است. چه یک مسیحی نوایمان باشید و چه کسی که مدتی است که از عیسی پیروی می‌کند، در هرصورت گروه الف به شما خوش‌آمد می‌گوید. اگر تازه شروع به شناختن عیسی مسیح کرده‌اید، از شما دعوت می‌کنیم برای خواندن کتاب مقدس و رشد در ایمان مسیحی خود به ما بپیوندید.

Aleph Group is a Bible study for Farsi speakers. Whether you are a new Christian or you have been following Jesus for some time, Aleph Group welcomes you!

If you are just beginning to know Jesus Christ, we invite you to join us to read the Bible and grow in your Christian faith. 

 هر یکشنبه، همه‌ی ما در جلسه‌ی  انگلیسی کلیسا در ساعت ١٠:٣٠ صبح شرکت می‌کنیم.  پس از آن، همه‌ی اعضای خانواده کلیسای چندفرهنگی با یک پذیرایی مختصر کنار هم خواهند بود.  در ساعت ١٢:٣٠، حدود ٣٠ نفر افراد فارسی زبان به طبقه بالا می‌روند و از معاشرت، عبادت و یادگیری کتاب مقدس با هم به زبان فارسی لذت می‌برند.

علی پیران

علی پیران

علی اهل تهران است. او و همسرش مرجان دارای دو فرزند دختر هستند.   علی رهبری گروه الف را بر عهده دارد و از آموزش کتاب مقدس به کسانی که می خواهند یاد بگیرند و در ایمان خود رشد کنند، لذت می برد. او با همه مهربان است و تمام تلاشش را می‌کند تا به دیگران کمک کند عضوی از خانواده کلیسایی ما در شفیلد باشند.

اندی استویل

اندی استویل

  اندی بر گروه الف نظارت دارد. او و همسرش جودیت اهل شفیلد هستند و دارای شش فرزند هستند.   آنها از ملاقات با هریک از شما به منظور حمایت و دعا کردن و یادآوری وعده‌های خوب خدا در کتاب مقدس لذت خواهند برد. می‌توانید به زبان فارسی به او بگویید: "چطوری خوبي؟" و ببینید چه پاسخی به شما می‌دهد!

Email me

How to read the Bible for yourself & teach it to others:

Discovery Bible Group Question in Farsi and English


Bible Talks in Farsi can be found on the Bible talks tab along with the audio in English. You can find this here.Why does the Trinity matter:

FARSI / فارسی - https://kanoneenjil.com/two-re...
ENGLISH - https://www.thegospelcoalition..